ورود شرکت اسپات به صنعت تجهیزات انبار و لجستیک
09 شهریور 1401
بازدید 5379

شرکت سامان پویش تأمین "اسپات" پس از کسب تجربیات ارزشمند در حوزه تجهیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مستقل؛ اینک با قدرت و انگیزه هرچه بیشتر انواع تجهیزات حوزه انبار و لجستیک از جمله؛ انواع قفسه بندی سنگین و نیمه سنگین راک شامل: پالت راک راهرو عریض، راهرو باریک، خودراهرو، شاتل درایوین، سیستم خودجریان، سیستم خودتغذیه، خودسوله انبار، نیم طبقه راک را به سبد محصولات خود اضافه کرد.

همچنین شرکت اسپات،  انواع تجهیزات حمل فلزی شامل: پالت مسطح، پالت درایوین، باکس پالت و ترولی را نیز به مرحله تولید رساند.