بازدید مدیران عامل گروه صنعتی گلرنگ و گروه سرمایه گذاری کوروش از افق کوروش
12 دی 1400
بازدید 6960

دکتر مهدی فضلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ، دکتر علی ابراهیمی رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری کوروش و هیئت همراه از ستاد شماره یک و دو افق کوروش روز سه شنبه دوم آذر ماه سال جاری دیدن کردند.

در این دیدار که در آستانه هشتمین سالگرد تاسیس شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش انجام شد، دکتر مهدی فضلی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ از بخش‌های مختلف شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش دیدن کردند و ضمن تجدید دیدار با همکاران با  ایشان به گفتگو پرداختند.

ایشان در ادامه دیدار؛ با بیان جایگاه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمان‌های پیشرو، اذعان کردند؛ گروه صنعتی گلرنگ به نقش پر رنگ نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی این مجموعه  باور دارد و همواره این در صدد ارتقاء شان، منزلت و قدردانی از زحمات این نیروهاست.