آموزش قوانین مالیاتی برای مدیران مالی
26 بهمن 1401
بازدید 5902

با توجه به لزوم آشنایی مدیران مالی با تغییرات قوانین و مقررات مالی و مالیاتی  دوره آموزشی  قوانین مالیاتی، برای مدیران مالی مجموعه شرکت های گروه سرمایه گذاری کوروش از 19 بهمن ماه 1401 آغاز شد.

این دوره که در چهار جلسه 3 ساعته برگزار می شود؛ به مباحثی همچون؛ آموزش تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل: تغییرات مرتبط با تعاریف، معافیت ها، طبقه بندی اشخاص، نرخ مالیات، جرائم مالیاتی و سامانه های مالیاتی؛ انواع مالیات و نحوه مالیات ستانی؛ آموزش دستورالعمل دادرسی، تغییرات؛ آموزش و بررسی آخرین تحولات رسیدگی مالیاتی و لایحه نویسی مالیاتی شرکت ها، تراکنش های بانکی و آثار ناشی از قوانین و دستورالعمل های مرتبط و آموزش آخرین تغییرات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  و نحوه اجرا در نظام جدید مالیاتی می پردازد.