کمک مردمی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مناطق زلزله زده شهرستان خوی
18 بهمن 1401
بازدید 3087

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش؛ نخستین محموله کمک‌های اهدایی خود را به مناطق زلزله زده شهرستان خوی ارسال کرد.

در راستای مسئولیت اجتماعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، با توجه به وقوع زلزله در  شهرستان خوی؛ در روز دوشنبه 10 بهمن ماه 1401  کمک‌رسانی افق کوروش به هموطنان عزیز  با اهداء 400 تخته پتو آغاز شد.

گفتنی است؛ شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور است؛ نسبت به فعالیت های خیرخواهانه و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود بویژه در مناطق محروم و کم برخوردار کشور اهتمام ویژه دارد.