شب یلدا؛ شب عاشقان بی دل
04 دی 1401
بازدید 5047

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛ اما این با هم بودن است که آن را نیک نام و در تاریخ ماندگار کرده است.

واژهٔ یلدا ریشهٔ سریانی دارد و به معنای ولادت و تولد است. منظور از تولد، ولادت خورشید (مهر/میترا) است. ابوریحان بیرونی از این جشن با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از آن را میلاد خورشید دانسته است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آخرین روز پاییز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان)  گفته می شود که ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا دور هم جمع می شوند و این شب را جشن می گیرند. 

به رسم دیرین شب یلدا ،همکاران دفتر ستاد گروه سرمایه گذاری کوروش با اهداء هدایای یلدائی؛ به نکو داشت این شب پرداختند.