دوره آموزشی مدیر در نقش کوچ برگزار شد
17 دی 1401
بازدید 4754

دوره آموزشی مدیر در نقش کوچ از مجموعه دوره های آموزشی کوچینگ با حضور مدیران منابع انسانی مجموعه شرکت های گروه سرمایه گذاری کوروش برگزار شد.
هدف از این دوره 6 جلسه 4 ساعته که از دهم دیماه 1401 آغاز شد؛ توسعه مهارت های فردی و سازمانی همکاران شاغل در منابع انسانی است.

گفتنی است؛ کوچینگ فرآیندی است که هدف آن بهبود عملکرد است و به جای گذشته یا آینده دور، بر "زمان حال" تمرکز دارد. به عبارتی، "کوچینگ باز کردن پتانسیل یک فرد برای به حداکثر رساندن عملکرد خود است."

در کوچینگ، یک کوچ حرفه‌ ای با گوش دادن فعال و پرسیدن سؤالات کلیدی از مراجع، به او یادآور می ‌شود که از تمامی توانایی خود، در جهت حل مسائل استفاده کند. زیرا کوچ‌ها اعتقاد دارند که هیچ‌ کس به اندازه خود فرد، برای حل مسائلش، از جنبه‌ های زندگی خود آگاه نیست. در واقع کوچینگ یک رابطه حمایتی دوسویه است.