در روز جهانی تمیز کردن میز کار؛ میز کارها تمیز شد
23 دی 1400
بازدید 5200

دومین دوشنبه ژانویه به عنوان "روز جهانی تمیز کردن میز کار" نام‌گذاری شده است. نقش بستن چنین روزی درتقویم جهانی از این رو اهمیت دارد که به همه‌ ما ارزش داشتن میزکاری مرتب و تمیز را  یادآوری می‌کند.

روز جهانی تمیز کردن میز کار؛ یک فرصت فوق‌العاده برای تک تک همکاران محترم ستاد گروه سرمایه گذاری کوروش بود که در آخرین روزهای سال، محیط کار خود را تمیز و مرتب کنند تا در سال جدید با انرژی بیشتری که نشأت گرفته از محیط کاری مناسب است؛ با تمرکز بیشتری فعالیت خود را ادامه داده و به محیط کاری خود افتخار کنند.

گروه سرمایه گذاری کوروش؛ این فرصت را غنیمت شمرد و با هدیه ای که در اختیار همکاران قرار داد،  حس خوب کار کردن در محیط کاری مرتب و تمیز، به اشتراک گذاشت.