آیین گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی برگزار شد
26 دی 1400
بازدید 5765

کتاب را نخوانید که بخوانید!
کتاب را بخوانید که بدانید

همزمان با آغاز هفته کتاب، آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی روز شنبه ۲9 آبان ماه سال جاری مراسم کتابخوانی با حضور مدیران و کارکنان دفتر ستاد گروه سرمایه گذاری کوروش برگزار شد.
 
در این مراسم ضمن تبریک این روز و اهمیت کتاب و کتابخوانی در زندگی کاری و شخصی، مدیران و همکاران دفتر ستاد گروه سرمایه گذاری کوروش، به مطالع کتاب " راهنمای مدیریت احساسات در محیط کاری اثر لیز فاسلین و مالی وست دافی، ترجمه مهسا حسینی سارانی، نشر میلکان" پرداختند و به بحث و تبادل نظر در خصوص این کتاب پرداختند.