نشست علمی مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی با گروه سرمایه گذاری کوروش برگزار شد
28 دی 1400
بازدید 6005

نشست علمی مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی با گروه سرمایه گذاری کوروش برگزار شد
 
نشست علمی مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی و گروه سرمایه گذاری کوروش، با حضور دکتر صفری معاونت منابع انسانی و استراتژی گروه سرمایه گذاری کوروش، دکتر غلامی، دکتر غفرانی  مدیرعامل مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی، و مهندس برهانی، مهندس کرمی مسئول توسعه و تحقیق صنعت غذایی کوروش، مهندس دادگر و مهندس کاکاوند مشاوران برگزاری رویدادهای استارتاپی برگزار شد. 

این نشست که در روز یکشنبه  26 دیماه سال 1400 برگزار شد، مرکز نوآوری و شتابدهی کاوشان ناب هستی از آغاز فعالیت خود با برگزاری نشست های متعدد با حضور مدیران مجموعه صنعتی گلرنگ و صنعت غذایی کوروش، مدیران گروه ها، متخصصان، محققان و دانشجویان صنایع غذایی و کشاورزی با انتشار فراخوان های خبر داد و گفت: حاصل این نشست های متعدد، دریافت بالغ بر 80 طرح در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بوده است که پس از ارزیابی های اولیه، تعداد 20 طرح انتخاب و با برگزاری کارگاه های توجیهی درخصوص نحوه ی ارائه طرح به سرمایه گذار از بین تیم های ایده پرداز، تعداد10 تیم آمادگی خود را جهت ارائه طرح به سرمایه گذار اعلام نمودند. 

گفتنی است؛ پس از ارائه و پرسش و پاسخ پیرامون طرح های پیشنهاد شده، داوران حاضر در جلسه به مدت 5 ساعت به ارزیابی تعداد 5 طرح از طرح های ارائه شده پرداختند و در نهایت تصمیم بر آن شد که تعداد 3 طرح از طرح های ارزیابی شده در این نشست به منظور ارزیابی ها و بررسی های بیشتر در اختیار کارشناسان مربوط در مجموعه شرکت های گروه سرمایه گذاری کوروش، قرار گیرد.