نتایج بازی های دومین جشنواره ورزشی گروه سرمایه گذاری مشخص شد
21 تیر 1401
بازدید 5792

 نتایج بازی های دومین جشنواره ورزشی گروه سرمایه گذاری کوروش که از تاریخ هشتم الی چهاردهم تیرماه برگزار شد، به شرح زیر اعلام شد


 برندگان تیم های داژبال بانوان:

مقام اول: هایپر فامیلی
مقام دوم: افق کوروش A
مقام سوم: افق کوروش C


تیم های والیبال بانوان:

افق کوروش A
هایپر فامیلی
مقام سوم: افق کوروش B

 برندگان تنیس روی میز بانوان:

مقام اول: افق کوروش
مقام دوم: هایپر فامیلی
مقام سوم: هایپر فامیلی

برندگان تیم های والیبال آقایان:

مقام اول: افق کوروش B
مقام دوم: افق کوروش C
مقام سوم: افق کوروش A

 برندگان تیم های فوتسال آقایان:

مقام اول: افق کوروش A
مقام دوم: افق کوروش D
مقام سوم: افق کورش C

برندگان تنیس روی میز آقایان:

مقام اول: افق کوروش
مقام دوم: گندم طلائی
مقام سوم: افق کوروش