برندگان اول تا پنجم جشنواره عکاسی "نگاه همکار" مشخص شد
10 مهر 1401
بازدید 5753

طی جلسه داوری اعلام برندگان و منتخبان رای مردمی جشنواره عکاسی "نگاه همکار" در روز شنبه نهم مهرماه سال 1401 با حضور داوران انجمن عکاسی ایران و نمایندگان مجموعه شرکت های گروه سرمایه گذاری کوروش؛ برندگان اول تا پنجم و همچنین تصاویر کاندید برای رای مردمی و انتخاب دونفر ششم به شرح زیر مشخص شد.

جوایز برندگان به ترتیب:
نفر اول: 3 میلیون تومان - نفر دوم: 2/5 میلیون تومان- نفرسوم: 2 میلیون تومان - نفرچهارم: 1/5 میلیون تومان - نفر پنجم: هر یک 1 میلیون تومان و دو نفر ششم: به انتخاب رای مردمی (همکاران) هریک 2 میلیون تومان به صورت کارت هدیه 

برندگان:
نفر اول: امین اسدی از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، شهرستان یاسوج
نفر دوم: شادی احمدپور کاشی از فروشگاه های زنجیره افق کوروش، استان همدان
نفر سوم: احسان عرب پور از شرکت جویا بهنود، استان کرمان
نفر چهارم: سحر سلمانی از فروشگاه های زنجیره ای گندم، استان تهران
نفر پنجم: فرزاد لازمی زاده از فروشگاه های زنجیره ای فامیلی، استان تهران
نفر پنجم: فرناز قوامی از شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش (اُکالا)، استان تهران