اهدا تابلو فرش با آرم گروه سرمایه گذاری کوروش توسط هنرمند صاحب ذوق
10 خرداد 1401
بازدید 5691


اهدا تابلو فرش با آرم گروه سرمایه گذاری کوروش توسط هنرمند صاحب ذوق

هنرمند جوان و صاحب ذوق به نام سرکار خانم معصومه جعفری، به صورت خود جوش آرم گروه سرمایه گذاری کوروش را بافته و تقدیم گروه کرد.

 این هنرمند جوان که به تازگی با نام تجاری هورا،(HOORA) اقدام به بافت تابلوهای فرش به صورت حرفه ای نموده، درصدد ایجاد کارآفرینی برای بانوان  سرپرست خانواده در مناطق کم برخودار کشور است.

 این تابلوی زیبا و نفیس در زاد روز جناب آقای دکتر علی ابراهیمی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کورش تقدیم ایشان شد.