اسپات؛ نشان بلورین استاندارد 3400 را از همایش ملی مدیریت منابع انسانی دریافت کرد
24 بهمن 1400
بازدید 4713

واحد منابع انسانی شرکت سامان پویش تأمین (اسپات) تندیس بلورین جایزه منابع انسانی 34000 را از ششمین کنفرانس جایزه ملی مدیریت منابع انسانی دریافت کرد.
 
شرکت اسپات در ششمین کنفرانس جایزه ملی مدیریت منابع انسانی که در بهمن ماه سال 1400 برگزار شد، موفق به کسب جایگاه چهل و چهارم از بین 207 شرکت کننده در این همایش شد.

 یکی از ویژگی‌های جالب مدل34000 آنست که به‌عنوان یک سیستم یکپارچه در راستای اهداف و استراتژی‌ها و نیازهای سازمانی، بلوغ ایجاد می‌کند و توانمندی‌هایی را که شرکت در هر سطح برای اجرا و ارتقاء منابع انسانی بدان نیازمند است به شکل دقیق مشخص می‌سازد.

 گفتنی است؛ مدل34000 نقشه راهی برای تعالی سیستم‌های منابع انسانی در جهت تحقق استراتژی‌های سازمانی در هفت سطح است که این مراحل، پایه‌های متوالی و مستمر برای بهبود استعدادها، توسعه منابع انسانی اثربخش و مدیریت موفق سرمایه‌های انسانی است.