فروشگاه ‌های زنجیره‌ ای فامیلی به عنوان چهره‌ ی نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور، معرفی شد
28 آذر 1401
بازدید 4525


در چهارمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور، مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی به عنوان چهره نامی در این اجلاس معرفی شد.

چهارمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور در 23 آذر 1401 با رویکرد مدیران موفق و ارزش آفرین و با هدف معرفی برترین‌های صنعت، کارآفرینی، اقتصاد و همچنین به اشتراک گذاشتن تجربیات و بومی‌سازی دانش موجود برگزار شد.

این اجلاس؛ پس از بررسی نتایج عملکردها، آینده پژوهی، استقرار سیستم‌های مدیریتی جدید و تبیین ابعاد مختلف مدیریتی و شایسته سالاری؛ جناب آقای مهندس محمد حسین اسمایی، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی را به عنوان چهره‌ی نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور معرفی کرد.

گفتنی است؛ تندیس و لوح افتخار این اجلاس را جناب آقای دکتر علی صبری مدیر ارشد بازاریابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی به نمایندگی از مدیرعامل دریافت کرد.