شرکت جویا بهنود؛ آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو شد
29 دی 1400
بازدید 4944

شرکت جویا بهنود، به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو در حوزه " آزمون های کنترل کیفی مواد غذایی"  شناخته شده و مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفت.

مجوز فعالیت شرکت جویا بهنود به عنوان آزمایشگاه همکار غذا و دارو:
با استناد به ماده 22 آئین‌نامه تأسیس و تأئید صلاحیت آزمایشگاه های مجاز و همکار کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغی به شماره 101/1029/د مورخ 10/05/1400 و با توجه به مصوبه کمیته فنی شماره 75 مورخ 08/10/1400 به موجب این پروانه به آزمایشگاه مجاز " جویا بهنود" اجازه داده می شود که در حوزه و دامنه عملکرد تأئید شده فعالیت نماید.

شرکت جویا بهنود، بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو به عنوان آزمایشگاه همکار غذا و دارو در حوزه کنترل کیفی مواد غذایی، آزمون های شیمی عمومی، آزمون های میکروبی، آزمون های دستگاهی، بازرسی کالا و کنترل کیفیت، بازرسی و ارزیابی تأمین کنندگان و بازرسی کالا و کنترل کیفی فعالیت می کند.

گفتنی است؛ جهت استعلام می توانید لیست آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو را در وب سایت سازمان غذا و دارو دریافت نمایید.